Harta site
Facebook
Forum
Cauta
Burse si cooperare institutionala Mecanismul financiar SEE

Proiecte finantate

Proiecte de cooperare institutionala finantate prin
Mecanismul financiar SEE

 

2013
 
 
Promotor: Universitatea de Medicina si Farmacie "Carol Davila" din Bucuresti
Titlul proiectului: Dezvoltarea unor strategii inovatoare multidisciplinare pentru ingrijirea pacientilor din Romania cu despicaturi labio-maxilo-palatine
 
 
Echipa de implementare a proiectului a urmărit să înţeleagă și să înveţe prin abordări multidisciplinare o serie de elemente noi privind tratamentul specific aplicat în domeniul abordat (despicătura buzei şi a palatului bucal), inclusiv protocoale de bune practici, de la echipa Universităţii din Oslo, una dintre cele mai performante la nivel mondial.

Printre obiective s-au numărat şi aprofundarea  strategiilor norvegiene de monitorizare  a pacienţilor şi implementarea unor strategii de gestionare a pacienţilor cu acest tip de afecţiune în principalele centre din România. 

Mai multe detalii pe pagina proiectului: www.cleft-eeagrants-ro-no.ro

 
 
Promotor: Universitatea de Medicina si Farmacie Iuliu Hatieganu“ 
Titlul proiectului: Nanotechnology approach in Acute Myeloid Leukemia management – NanoLAM
 

In calitate de Promotor de Proiect (PP) al proiectului de cooperare inter-institutionala gestionat de catre ANPCDEFP din cadrul Programului “Fondul de burse” – RO15 finantat prin Mecanismul SEE 2009-2014 in baza contractului de finantare nr. 1 / 16.01.2014, cod F-SEE-003/07.2013, cu titlul „Nanotechnology approach in Acute Myeloid Leukemia management” – NanoLam, universitatea sustine cu infrastructura, resurse umane si financiare proiectul manageriat initial de catre Conf.Dr. Andrei Mircea Cucuianu.

Proiectul se deruleaza in perioada 01.02.2014-31.01.2016 in parteneriat cu Universitatea din Bergen – Norvegia (P1), in calitate de partener din Stat Donator (SD) si cu partenerii din Romania in calitate de Stat Beneficiar (SB):

P2 - Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj Napoca

P3 - Institutul Oncologic „Prof. Dr. Ion Chiricuta” din Cluj Napoca

Proiectul nostru intentioneaza sa extinda cercetarile anterioare in nanobiotehnologie prin doua obiective majore:  dezvoltarea unei noi metode de detectare in faza incipeinta a leucemiei utilizand tehnologii de ultima generatie in domeniu, dezvoltarea unor noi nanomateriale bazate pe agenti terapeutici specifici managementului leucemiei mieloide acute.

Obiectivele tehnice sunt completate cu cele educationale, de instruire a unor tineri cercetatori doctoranzi si post-doctoranzi, scop in care, ne dorim sa promovam solutii interdisciplinare inovatoare in diagnosticarea si tratamentul acestei boli, precum si sa consolidam colaborarea intre diverse domenii ale stiintei.

In prezent, directorul de proiect, incepand cu data de 07.04.2015 este d-na Conf. Dr. Anca Bojan, care administreaza acest grant de cooperare inter-institutionala cu o puternica amprenta aplicativa si practica, beneficiind de o finantare totala in suma de 82.217,74 euro.

Detalii suplimentare privind proiectul, parteneriatul si rezultatele pot fi vizualizate la adresa: www.nanolam.umfcluj.ro

 
 

 


2014
 
Promotor: Universitatea Politehnica din Bucuresti, centrul CAMIS  
Titlul proiectului: Augmented Reality (AR) for Technical Entrepreneurs – ARTE
 
 

Proiectul ARTE - “Augmented Reality (AR) for Technical Entrepreneurs” beneficiaza de un grant de 99.800 euro prin granturile SEE. Proiectul ARTE isi propune sa creeze of structura comuna, o curricula si continut pentru un modul de instruire interdisciplinar pentru publicul tinta din invatamantul superior din domeniul stiintelor, ingineriei si afacerilor. Astfel, proiectul ARTE va dezvolta un cadru de instruire pentru sprijinirea studentilor in achizitia de competente antreprenoriale in ceea ce priveste folosirea si exploatarea tehnologiilor de realitate augmentata, va dezvolta un modul de instruire interdisciplinara, va pilota modulul propus si va constientiza publicul tinta vis-à-vis de posibilitatile de folosire a tehnologiilor AR prin studii de caz si activitati de diseminare (inclusive în conferinta finala). Parteneriatul are expertiza complementara si este format din 5 entitati: Universitatea Politehnica din Bucuresti, centrul CAMIS - beneficiar, Universitatea din Akureyri, Islanda, MECB Ltd, Malta, Information technologies Institute, Lituania si Camera de comert si industria Bistrita Nasaud, Romania.

Pentru mai multe detalii va rugam vizitati pagina de web a proiectului www.camis.pub.ro/arte.

 
Promotor: Universitatea de Vest Timisoara 
Titlul proiectului: Transnational cooperation for research consolidation through knowledge and innovation transfer – KnowReset
 

Proiectul “Transnational cooperation for research consolidation through knowledge and innovation transfer – KnowReset” beneficiază de un grant în valoare de €86.675 din partea Islandei, Liechtenstein și Norvegiei prin Granturile SEE. Scopul proiectului este acela de a crea și dezvolta un incubator transnațional pentru cercetare avansată, exploratorie și interdisciplinară în mediul socio-economic, prin creșterea și întărirea cooperării instituționale între România și Islanda la nivelul de instituții de învățământ superior din sectorul educație și cercetare. Pentru a satisface nevoia de competitivitate internațională, proiectul sprijină de asemenea inovația și îmbunătățirea ofertei educaționale, de predare și de cercetare, transferând abordările inovatoare între instituțiile partenere, abordări orientate spre dezvoltarea capitalului uman.

Beneficiarul este Universitatea de Vest din Timișoara – East-European Center for Research in Economics and Business (ECREB), iar proiectul este implementat în parteneriat cu Academia Română – Institutul de Prognoza Economică (IPE) și University of Iceland – The Institute of Public Administration and Politics (IPAP). Structura experților implicați în coordonare se realizează pe trei niveluri: cercetare, predare și formare, respectiv coordonarea studenților ca urmare a diferitelor niveluri de cunoaștere a grupului țintă.

Pagina web a proiectului: www.knowreset.proiecte-feaa.ro/acknowledgement-ro

 


2015
 
Promotor: Universitatea de Vest Timisoara 
Titlul proiectului: Opportunities and Challenges for Tertiary Educational System in Promoting Evidence-Informed Good Governance Society – ActiveGovEdu
 
 
Proiectul “Opportunities and Challenges for Tertiary Educational System in Promoting Evidence-Informed Good Governance Society – ActiveGovEdu” îndeplinește obiectivul general al proiectelor de cooperare inter-instituțională, propuse prin Programul de Burse și cooperare inter-instituțională în învățământul superior, finanțat de Mecanismul Financiar SEE 2009-2014. Acesta își propune crearea și dezvoltarea unei rețele transnaționale și a unui incubator operațional pentru mediul academic, autoritățile publice și societatea civilă în domeniul bunei guvernări și a democrației participative, prin creșterea și consolidarea cooperării instituționale dintre România și Islanda la nivelul învățământului superior și al organizațiilor nonguvernamentale. Pentru a satisface nevoia de competitivitate internațională, scopul proiectului este acela de ce conduce inițiative ale învățământului superior și integrarea în cadrul cunoașterii la nivel mondial, prin formarea abilităților interdisciplinare și a competențelor transversale ale democrației participative. Astfel, implică inovarea și îmbunătățirea ofertei educaționale, de predare, cercetare, mediere în democrația participativă, citizenship, advocacy și voluntariat, transferul abordărilor inovatoare între instituțiile partenere și abordări orientate spre dezvoltarea capitalului uman.
 
Beneficiarul este Universitatea de Vest din Timișoara –  Facultatea de Economie și de Administrare a Afacerilor, iar proiectul este implementat în parteneriat cu University of Iceland – Social Science Research Institute, Fundația Județeană pentru Tineret Timiș și Asociaţia Femeilor Ţigănci „Pentru Copiii Noştri”.
 
 

Promotor: Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Iuliu Haţieganu”, Cluj-Napoca

Titlul proiectului: Innovative Nanoparticles-based Chemotherapy for Acute Myeloid Leukemia – Nano-Chem

 

In calitate de Promotor de Proiect (PP) al proiectului de cooperare inter-institutionala gestionat de catre ANPCDEFP din cadrul Programului “Fondul de burse” – RO15 finantat prin Mecanismul SEE 2009-2014 in baza contractului de finantare nr. 1 / 25.06.2015, cod 15-SEE-PC-RO CLUJNAP03, cu titlul “Innovative Nanoparticles-based Chemotherapy for Acute Myeloid Leukemia” : Nano-Chem, universitatea sustine cu infrastructura, resurse umane si financiare proiectul manageriat de catre Dr. Ciprian Ionut Tomuleasa.

Proiectul se implementeaza in perioada 01.07.2015 – 30.06.2016, in parteneriat cu Universitatea din Bergen – Norvegia (P1), in calitate de partener din Stat Donator (SD) si cu partenerii din Romania in calitate de Stat Beneficiar (SB):

P2 - Universitatea „Babes-Bolyai” din Cluj Napoca

P3 - Institutul Oncologic „Prof.Dr. Ion Chiricuta” din Cluj Napoca

P4 – Institutul Clinic Fundeni

Cele doua directii majore pe care le vom realiza din punct de vedere stiintific in cadrul proiectului sunt:  dezvoltarea unei noi metodologii care foloseste stehnici de spectrometrie de masa de ultima generatie pentru monitorizarea pacientilor care sunt tratati cu inhibitori de tyrosine kinase, continuarea colaborarii in acest domeniu de cercetare intre partenerii din Romania si Norvegia cu privire la inhibitorii de tyrosine kinase bioconjugati cu nano-particule de aur pentru chemoterapia leucemiei mieloide acute.

Din punct de vedere al aspectului educational, ne-am propus sa instruim tinei cercetatori – medici, medici rezidenti, doctoranzi si post-doctoranzi - in protocoale de cercetare de inalta tehnologie. Acest grup tinta poate include si personal medical apartinand minoritatilor etnice, in scopul asigurarii contributiei proiectului la combaterea discriminarii si intolerantei, precum si pentru acordarea spijinului in integrarea acestora in comunitatea stiintifica europeana.

Acest grant de cooperare inter-institutionala cu o puternica amprenta aplicativa si practica, beneficiaza de o finantare totala in suma de 41.111,11 euro.

Detalii suplimentare privind proiectul, parteneriatul si rezultatele pot fi vizualizate la adresa: www.granturi.umfcluj.ro/nanochem

 
Promotor: Universitatea de Vest Timisoara 
Titlul proiectului: Institutional change for International Exchange of Students with Disabilities

 

Proiectul de cooperare inter-instituțională „Institutional change for International Exchange of Students with Disabilities”, este organizat sub umbrela Programului ”Fondul de burse” RO-015, finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014, cod: 15-SEE-PC-RO-TIMISOA01-bis. Beneficiarul este Universitatea de Vest din Timișoara, iar implementarea este realizată în parteneriat cu Universitatea din Agder (Norvegia), Universitatea din A Coruna (Spania) și Universitatea din Szeged (Ungaria).

Proiectul are ca scop crearea unor cadre la care instituţiile de învăţământ superior să se raporteze în demersurile de susţinere a mobilităţilor internaţionale de studiu ale studenţilor cu dizabilităţi din comunităţile lor. Astfel, aceste instituţii vor internaliza în mod eficient şi realist nevoia de schimbare instituţională (servicii, cultură instituţională, logistică), cât şi metodele de realizare a acestei schimbări. Proiectul se axează pe două dimensiuni: transferul de ”bune practici” și crearea unui cadru specific de lucru pentru susţinerea demersurilor universităţilor de dezvoltare în acest sens. Proiectul se situează la intersecția celor mai importante priorități ale învățământului superior românesc şi nu numai, și anume: internaționalizarea și echitatea socială, abordând cazul specific al asigurării accesului egal şi susţinut al studenților cu dizabilități la mobilitățile internaționale de studiu.

Obiectivul principal al proiectului vizează, pe termen lung, aspecte ale independenţei socio-economice a unei categorii de persoane dezavantajate, angrenate în sistemul de învăţământ superior, prin facilitarea accesului acesteia la beneficiile unor mobilități internaţionale de studiu, atat din perspectiva dezvoltării profesionale, cât şi personale. Pe termen scurt şi mediu, proiectul abordează problema dezvoltării instituționale a universităţilor referitor la incluziunea şi susţinerea studenţilor cu dizabilităţi în procesele de internaţionalizare a universităţilor, reprezentând o inițiativă unică în România. Indirect, parteneriatul de faţă şi activităţile propuse au potenţialul de a funcționa ca un proiect pilot, ce poate deschide căi noi pentru crearea de strategii instituţionale şi educaţionale în acest sens, atât la nivel local, precum și la nivel național sau internaţional, în special în cazurile statelor beneficiare din care fac parte instituțiile partenere.

Mai multe detalii sunt disponibile la adresa: www.iciesd.uvt.ro

Toate materialele produse în cadrul proiectului vor fi disponibile online după conferinţa finală a proiectului.

Termene limita

Apel la propuneri de proiecte 2014
20-01-2014

S-a lansat apelul la propuneri de proiecte SEE. Pentru mai multe informatii click aici.


Alerta nereguli
24-09-2014

Neregulile aparute in implementarea proiectelor SEE se vor comunica pe adresa neregulisee@anpcdefp.ro.


Apel la propuneri de proiecte 2013
17-07-2013

S-a lansat primul apel la propuneri de proiecte SEE. Pentru mai multe informatii click aici.


Apel la propuneri de proiecte 2015
19-01-2015

S-a lansat apelul la propuneri de proiecte SEE. Pentru mai multe informatii click aici.